Muttos Muddus Nationalpark
Muttos Muddus Nationalpark
Muttos Muddus Nationalpark
Muttos Muddus Nationalpark

Muttos Muddus Nationalpark

150130143126
I lager
295,00 kr
Inkl. moms

Muttos Muddus Nationalpark.

Av: Ola Engelmark, 2014 

Inbunden, 159 sidor

 

Boken är en berättelse om skönhet, naturvetenskap och kulturarv i Muddus nationalpark som är en del av världsarvet Laponia. Den handlar dels om hur det ser ut idag och dels om en tidsresa i hur skogar, myrar och sjöar såg ut och fungerade i det nordliga barrskogsbältet innan människan storskaligt började använda skog, malm och vattenkraft. En resa med nedslag i ekosystemen i en tidvis dramatisk utveckling sedan senaste istiden för 8000 år sedan. Berättelsen om dagens Muddus handlar om träd i alla åldrar, några bland de äldsta kända i Sverige och om växter och djur som trivs i nordliga barrskogar och som finns i sina naturliga miljöer. Vissa av dem är hotade på nationell basis men har en fristad i Muddus. I det "urlandskapet" ser man idag också många spår av naturliga störningar som skogsbrand, stormfällning och insektsangrepp. De är en del av en naturlig dynamik och läsaren guidas i hur störningar skapar föryngring och utveckling i ekosystem. Boken berättar även om den samiska kulturen och renskötseln i området och visar på nutida spår av hur människan tidigt i mindre omfattning nyttjat Muddus resurser för jakt, virkesfångst och till och med bosättning och odling. En kultur som ökar gammelskogens värden. Bokens bärande tråd är att levandegöra den forskning som bedrivits i området de senaste 80 åren. Forskning utförd i långa tidsserier som belyser naturliga skogars struktur och dynamik. Resultat som visar hur växt- och djursamhällen omformas över tiden, hur arter dör och förnyas som svar på miljöns förändringar. Om hur gammelskogar som Muddus nationalpark utgör unika referensobjekt för forskning i ekologi, biologisk mångfald men också arkeologi. Boken diskuterar också hur forskningsresultat kan ge nya insikter i hållbar förvaltning av ekosystem. Det hela illustreras med ett stort antal fotografier från olika epoker och av olika fotografer.

Votum förlag

No reviews
Product added to compare.

På den här sidan använder vi kakor (cookies) för att förbättra webbplatsen. Du kan stänga av kakor via din webbläsare.