Bágos Báhkuj  Sánistat Sátnái...

Bágos Báhkuj Sánistat Sátnái Baakoste Baakose Ordagrant

221123105069
I lager
309,00 kr
Inkl. moms

Pär Hansson, Johan Sandberg Mcguinne

Sidor: 235

ISBN: 9789189099340 

Inbunden

 

"Ordagrant" är en flerspråkig antologi som presenterar klassisk och nutida samisk litteratur med utgångspunkt i gemensamma översättningsinsatser, så väl som nyöversättningar till de samiska språken.

"Bágos báhkuj" la moattegielak antologiddja mij åvddånbuktá klassihkalasj ja dálásjájggásasj sáme girjálasjvuodav. Vuodon dási li juogosjårggålime ja ådå jårggålime sámegielajda.

"Sánistat sátnái" lea má?ggagielat antologiija mii ovdanbuktá klassihkalas ja dálááigásas sámi girjjálasvuoda. Joavkojorgaleamit ja odda jorgalusat sámegielaide leat leamas girjji vuolggasadjin.

"Baakoste baakose" lea gelliengïeleldh antologije mij dovne klassihkeles jïh daaletje saemien tjaaladahkem åvtese buakta. Aalkoetsiehkie daan gærjese lea dovne dåehkiejarkoestimmieh jïh orre jarkoestimmieh saemien gïelide.

No reviews
Product added to compare.

På den här sidan använder vi kakor (cookies) för att förbättra webbplatsen. Du kan stänga av kakor via din webbläsare.